ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 เม.ย. 2565
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
31 มี.ค. 2565
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 ก.พ. 2565
4 ผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 ก.พ. 2565
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
18 ม.ค. 2565
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
30 ธ.ค. 2564
7 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019)(COVID-19)) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
08 ธ.ค. 2564
8 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
30 พ.ย. 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
29 ต.ค. 2564
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
29 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19