ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
31 ส.ค. 2561
62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
31 ก.ค. 2561
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะโละ-บาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
31 ก.ค. 2561
64 รายงานผลการปฎิบติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
31 ก.ค. 2561
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปอเส้ง-กำปงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
05 ก.ค. 2561
66 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
29 มิ.ย. 2561
67 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
31 พ.ค. 2561
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
30 พ.ค. 2561
69 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
30 เม.ย. 2561
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแชบา หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
25 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18