ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดเดือน มิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ก.ค. 2564
12 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือน พฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
121
31 พ.ค. 2564
13 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
05 พ.ค. 2564
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
160
22 เม.ย. 2564
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
31 มี.ค. 2564
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
25 ก.พ. 2564
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ 2564 งวดเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
29 ม.ค. 2564
18 ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
14 ม.ค. 2564
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564 งวดเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 ธ.ค. 2563
20 รายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19