ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
03 ต.ค. 2562
52 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
30 ก.ย. 2562
53 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
30 ส.ค. 2562
54 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดเดือน กรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
212
31 ก.ค. 2562
55 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
22 ก.ค. 2562
56 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดเดือน มิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
197
28 มิ.ย. 2562
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกบิกถนนลูกรัง สายตะโละยามิง หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
13 มิ.ย. 2562
58 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดเดือน พฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
242
31 พ.ค. 2562
59 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการก่อสร้างก่อสรา้งถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายเปาะส้ง-กำปงปาแย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
21 พ.ค. 2562
60 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดเดือน เมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
253
30 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19