ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
31 ส.ค. 2554
162 สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
720
16 ส.ค. 2554
163 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
29 ก.ค. 2554
164 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
30 มิ.ย. 2554
165 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
31 พ.ค. 2554
166 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
29 เม.ย. 2554
167 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
28 มี.ค. 2554
168 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปรปะจำเดือนกุมภาพันธ์2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
28 ก.พ. 2554
169 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
31 ม.ค. 2554
170 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือนธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
30 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19