ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
02 พ.ค. 2560
102 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
03 เม.ย. 2560
103 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
02 มี.ค. 2560
104 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปะจำเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
02 ก.พ. 2560
105 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธํนวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
05 ม.ค. 2560
106 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
02 ธ.ค. 2559
107 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
23 พ.ย. 2559
108 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
09 พ.ย. 2559
109 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
09 พ.ย. 2559
110 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19