ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
210
02 พ.ย. 2561
72 รายงานผลการปฎิบติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2551 ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
05 ต.ค. 2561
73 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
28 ก.ย. 2561
74 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
31 ส.ค. 2561
75 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
31 ก.ค. 2561
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะโละ-บาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
31 ก.ค. 2561
77 รายงานผลการปฎิบติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
31 ก.ค. 2561
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปอเส้ง-กำปงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
05 ก.ค. 2561
79 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
29 มิ.ย. 2561
80 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
31 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19