ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
31 ต.ค. 2560
92 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 ก.ย. 2560
93 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
31 ส.ค. 2560
94 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
31 ก.ค. 2560
95 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 มิ.ย. 2560
96 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
02 มิ.ย. 2560
97 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
02 พ.ค. 2560
98 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
03 เม.ย. 2560
99 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
02 มี.ค. 2560
100 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปะจำเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
02 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19