ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
02 ก.พ. 2559
122 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
05 ม.ค. 2559
123 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อสร้างทางเท้าคสล.สายบ้านเวาะโต๊ะ ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
23 ธ.ค. 2558
124 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซ่อมแซมทางเท้าคสล.สายปอเซ็ง-นาเตย ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
23 ธ.ค. 2558
125 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซ่อมแซมทางเท้าคสล.สายทางหลวงชนบท-บ้านแบดิงม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
23 ธ.ค. 2558
126 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อสร้างทางเท้าคสล.สายตะโล๊ะเกียะม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
23 ธ.ค. 2558
127 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
03 ธ.ค. 2558
128 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
03 พ.ย. 2558
129 ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
30 ก.ย. 2558
130 ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
31 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19