ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศมาตราการป้องกันผลประโยช์ทับซ้อนและแนวทางตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
31 ต.ค. 2559
112 รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
07 ต.ค. 2559
113 รายงานการวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
04 ต.ค. 2559
114 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปะจำเดือนกันยายน2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
30 ก.ย. 2559
115 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
01 ก.ย. 2559
116 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปะจำเดือนกรกฎาคม2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
29 ก.ค. 2559
117 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
30 มิ.ย. 2559
118 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
31 พ.ค. 2559
119 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
29 เม.ย. 2559
120 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
02 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19