ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019)(COVID-19)) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
19 ส.ค. 2563
32 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
31 ก.ค. 2563
33 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
257
14 ก.ค. 2563
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
30 มิ.ย. 2563
35 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน มิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
256
30 มิ.ย. 2563
36 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
29 พ.ค. 2563
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปาแล-โต๊ะ หมู่ที่ 1-3 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
08 พ.ค. 2563
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกาดือแป-ปาแล หมู่ที่ 3-1 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
230
08 พ.ค. 2563
39 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
30 เม.ย. 2563
40 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
28 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19