ข่าวงานสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
13 ก.พ. 2561
32 ประกาศ อบต.ยะต๊ะ เรื่องขอเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาอบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
06 ก.พ. 2561
33 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
01 ก.พ. 2561
34 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
11 ต.ค. 2560
35 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
11 ต.ค. 2560
36 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
08 ส.ค. 2560
37 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำีปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
03 ส.ค. 2560
38 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องรับรองรายงานประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
03 ส.ค. 2560
39 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
25 ก.ค. 2560
40 ประกาศ สภาอบต.ยะต๊ะ เรื่องเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
25 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6