ข่าวงานสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรียกประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
24 ต.ค. 2561
22 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
24 ต.ค. 2561
23 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาอบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
24 ต.ค. 2561
24 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรียกประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
25 ก.ค. 2561
25 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
7461
18 เม.ย. 2561
26 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องขอเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาอบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
18 เม.ย. 2561
27 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
13 มี.ค. 2561
28 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
06 มี.ค. 2561
29 ประกาศอำเภอรามัน เรื่องประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
27 ก.พ. 2561
30 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาอบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
13 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6