พรบ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
01 พ.ย. 2560
12 พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
24 ต.ค. 2560
13 พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ 2539 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
17 ต.ค. 2560
14 พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
13 ต.ค. 2560
15 พรบ.กำหนดแผนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
230
11 ต.ค. 2560
16 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
09 ต.ค. 2560
17 พรบ.อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
268
02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2