งานก่อสร้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเปาะเส้ง-ปูตะ หมู่ที่ 4 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 เม.ย. 2564
2 โครงการขุดบาดาลสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
75
16 เม.ย. 2564
3 โครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
100
01 เม.ย. 2564
4 โครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 เม.ย. 2564
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเมาะแตแรแน หมู่ที่ 5 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
94
04 มี.ค. 2564
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาเนากาเนะห์ - พงกูดง หมู่ที่ 1 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
79
10 ก.พ. 2564
7 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายตะโละเกียะใน หมู่ที่ 2 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 ก.พ. 2564
8 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตะโลใน หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
69
03 ก.พ. 2564
9 โครงการก่อสร้างป้าย อบต.ยะต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
86
26 ม.ค. 2564
10 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9