ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการนับคะแนน เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ (วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 พ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออน์ไลน์ ของ อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
16 พ.ย. 2564
3 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
07 ต.ค. 2564
5 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ต.ค. 2564
6 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
01 ต.ค. 2564
7 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ต.ค. 2564
8 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทำความเข้าใจแก่ผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้สนใจ
65
23 ก.ย. 2564
9 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
10 ก.ย. 2564
10 ประกาศ แนวทางการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฎิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24