ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 มิ.ย. 2565
2 เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 มิ.ย. 2565
3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 พ.ค. 2565
4 ประกาศผลคะแนนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 เม.ย. 2565
5 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 เม.ย. 2565
6 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 มี.ค. 2565
7 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
21 ก.พ. 2565
8 รับสมัครเด็กเรียนเพื่อเข้าเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
09 ก.พ. 2565
9 ผลการนับคะแนน เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ (วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
29 พ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออน์ไลน์ ของ อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
16 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25