ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทำความเข้าใจแก่ผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้สนใจ
2
23 ก.ย. 2564
2 ประกาศ แนวทางการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฎิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 ส.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ จาก กรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นจำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์(e-learning) เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว หรือผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
05 ก.ค. 2564
4 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
28 มิ.ย. 2564
5 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
105
22 มิ.ย. 2564
6 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันเวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
112
15 มิ.ย. 2564
7 แผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
04 มิ.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ ช่วยโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 มิ.ย. 2564
9 ประกาศ รับสมัครบุคคบลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
25 พ.ค. 2564
10 องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเปิดจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23