ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทำความเข้าใจแก่ผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้สนใจ
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ การประชุมทำความเข้าใจแก่ผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้สนใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ จัดสถานที่ประชุมทำความเข้าใจแก่ผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้สนใจ ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.-16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ

โดยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ จะอำนวยความสะดวกในการเข้าระบบออน์ไลน์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน