ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ จาก กรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นจำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์(e-learning) เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว หรือผู้ที่สนใจ
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน