ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเปิดจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเปิดจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 1. มีอายุ 18-59 ปี 2. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 3. กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้สนใจสามารถจองได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ หรือแสกนผ่าน QR-Code ชาวยะลาจองวัคซีนโควิด-19

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน