กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในวิถีพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่









รายละเอียด :
    11 พฤษภาคม 2565 นายมาหะมะ หะนิแร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ได้มอบหมายให้ นายอุสมาน ลงซา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ เป็นประธานในการเปิด โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในวิถีพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11 -12 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูแบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สื่อและการใช้ภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย รวมถึงกิจกรรมอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน สืบสานวิถีไทย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**